Thư viện - Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM.

Trụ sở chính: 828 Sư Vạn Hạnh, phường 13, Quận 10, TP. HCM.

(+84 28) 38 632 052 (122)

Fax: (+84 28) 38 650 991

Liên hệ với thư viện

Top