Hỗ trợ trực tuyến
 
Liên kết website :

CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN


 

 


Tổng truy cập: 280.908
Truy cập tháng: 1.973
Đang online: 12
[ Đăng ngày: 15/02/2017 ]

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG THƯ VIỆN

1. Bạn đọc là sinh viên của trường
 - Bạn đọc đến quầy thủ thư xin mẫu đăng ký sử dụng thư viện hoặc lấy mẫu đăng ký sử dụng thư viện (Phieu_dksdtv_sv-hv-ncs.docx) sau đó điền đầy đủ thông tin vào giấy và nộp lại tại quầy thủ thư.
 - Sau khi thủ thư nhập các thông tin trên mẫu đăng ký sử dụng thư viện vào CSDL của thư viện, bạn đọc có thể sử dụng thẻ sinh viên của mình để mượn trả sách hoặc đăng nhập vào trang web thư viện (xem Hướng dẫn đăng nhập website thư viện).
2. Bạn đọc là cán bộ, giảng viên, viên chức hành chính của trường
- Bạn đọc đến quầy thủ thư xin mẫu đăng ký sử dụng thư viện hoặc lấy mẫu đăng ký sử dụng thư viện (Phieu_dksdtv_cb-gv-vchc.docx) sau đó điền đầy đủ thông tin vào giấy và nộp lại tại quầy thủ thư.
- Sau khi thủ thư nhập các thông tin trên mẫu đăng ký sử dụng thư viện vào CSDL của thư viện và cấp cho bạn đọc mã số độc giả, bạn đọc có thể sử dụng mã số này để mượn trả sách hoặc đăng nhập vào trang web thư viện (xem Hướng dẫn đăng nhập website thư viện).
CÁC TIN KHÁC