Hỗ trợ trực tuyến
 
Liên kết website :

CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN


 

 


Tổng truy cập: 280.929
Truy cập tháng: 1.994
Đang online: 5
[ Đăng ngày: 13/12/2016 ]
NỘI QUY THƯ VIỆN  
 

QUY ĐỊNH

Về việc mượn trả tài liệu của Thư viện

 

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tất cả bạn đọc gồm cán bộ, giảng viên, học viên sau đại học, sinh viên, học sinh của trường (sau đây gọi là bạn đọc), trong trường hợp mượn tài liệu của Thư viện.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1

Về việc mượn tài liệu

        1      Bạn đọc phải trình Thẻ sinh viên và tài liệu cần mượn cho thủ thư để đăng ký mượn tài liệu đọc tại chỗ hoặc mang về nhà. Thư viện khuyến khích bạn đọc mượn tài liệu đọc tại chỗ.

        2      Thời điểm được mượn tài liệu về nhà sẽ do Thư viện quy định theo từng thời kỳ nhất định và được thông báo tại Thư viện và trên website của Thư viện.

        3      Không được mượn tài liệu trong 30 phút trước giờ đóng cửa và vào những thời điểm có phục vụ buổi tối, Thư viện chỉ mở cửa kho đến 19h00.

        4      Số lượng tài liệu (gọi chung cho tên sách, báo hoặc vật mang tin khác) và thời hạn mượn tài liệu về nhà được quy định theo từng  đối tượng bạn đọc như sau

 

Giảng viên

Cán bộ - nhân viên

Sinh viên

Đọc tại chỗ

3 tài liệu

3

3

Mượn về

5 tài liệu/ 4 tuần

4 tài liệu/ 3 tuần

3 tài liệu/ 2 tuần

Gia hạn

2 tuần

2 tuần

1 tuần

        5      Bạn đọc chỉ được mượn về nhà các tài liệu có từ 03 bản trở lên. Tùy theo trị giá của tài liệu, bạn đọc là sinh viên phải thế chân tối thiểu 100.000đ. Tiền thế chân phải cao hơn trị giá của tài liệu. Khi trả sách, tiền thế chân sẽ được hoàn trả đầy đủ cho bạn đọc.

        6      Trước khi rời khỏi quầy Mượn tài liệu bạn đọc phải kiểm tra tình trạng sách. Nếu phát hiện tài liệu bị rách, mất trang phải báo ngay cho Thủ thư. Các trường hợp tài liệu được trả bị hư hỏng so với khi mượn bạn đọc phải chịu trách nhiệm đền bù.

        7      Bạn đọc không được mang tài liệu mượn đọc tại chỗ ra khỏi Thư viện.

        8      Chỉ được phép gia hạn đối với những tài liệu chưa bạn đọc khác yêu cầu hoặc số lượng tài liệu còn lại trong Thư viện nằm trong hạn định cho phép mượn về nhà.

Mục 2

Về việc trả tài liệu

        9      Ngày trả các tài liệu mượn về do Thư viện quy định và được thông báo ngay tại Quầy Thủ Thư ngay sau khi đăng ký mượn. Bạn đọc có trách nhiệm trả lại các tài liệu đã mượn về nhà cho Thư viện theo thời hạn quy định được ghi trên giấy báo.

       10    Bất kỳ tài liệu mượn đều có thể được thu hồi trước kỳ hạn nếu có yêu cầu theo kế hoạch đột xuất của Thư viện. Trong thời hạn bảy ngày sau khi nhận được yêu cầu thu hồi tài liệu, bạn đọc phải mang trả lại tài liệu đó cho Thư viện.

       11    Bạn đọc phải trả lại toàn bộ tài liệu đã mượn theo quy định và giải quyết tất cả các khoản nợ Thư viện (nếu có) vào cuối mỗi năm học hoặc khi thôi việc, nghỉ học. Thư viện sẽ không ký xác nhận thủ tục thôi việc, nghỉ học hoặc ra trường  đối với các bạn đọc chưa hoàn trả đầy đủ tài liệu cho Thư viện.                                                                           

CÁC TIN KHÁC