Hỗ trợ trực tuyến
 
Liên kết website :

CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN


 

 


Tổng truy cập: 280.930
Truy cập tháng: 1.995
Đang online: 6
[ Đăng ngày: 23/06/2015 ]
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA THƯ VIỆN
Chức năng:
    Thư viện là đơn vị nghiệp vụ phục vụ cho công các đào tạo và nghiên cứu khoa học trong nhà trường có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý thư viện; tổ chức thu thập, lưu trữ, bảo quản và khai thác tốt nguồn tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy, nghiên cứu học tập của cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường.

Nhiệm vụ:
  • Quản lý, bảo quản, bổ sung tài liệu, phục vụ có hiệu quả cho công tác đào tạo và NCKH, tổ chức tốt công tác phục vụ độc giả.
  • Tổ chức thông tin về các loại tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo và NCKH
  • Kiểm tra, đôn đốc bảo đảm thực hiện nghiêm túc nội quy Thư viện
  • Phối hợp với Phòng Đào tạo, Ban KT-HT-ĐTSĐH trong việc tổ chức biên dịch sách, báo và tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo và NCKH
  • Ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động Thư viện nhầm nâng cao chất lượng phục vụ cho cán bộ, giảng viên và sinh viên, kể cả việc tổ chức liên kết giữa các thư viện trong khu vực. Tổ chức giới thiệu sách mới liên quan đến các ngành nghề đào tạo trong nhà trường.
CÁC TIN KHÁC