Hỗ trợ trực tuyến
 
Liên kết website :

CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN


 

 


Tổng truy cập: 280.912
Truy cập tháng: 1.977
Đang online: 6
[ Đăng ngày: 13/06/2015 ]
NỘI QUY THƯ VIỆN

Nội quy này nhằm bảo vệ quyền lợi của tất cả bạn đọc sử dụng thư viện và đảm bảo hoạt động của thư viện ngày càng có hiệu quả hơn. Bạn đọc cần thể hiện tính tự giác trong việc tuân thủ nội quy này khi sử dụng dịch vụ.

1. Bạn đọc:
Tất cả giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp. Hồ Chí Minh đã đăng ký qua bộ phận Lưu hành của Thư viện Trường là bạn đọc của Thư viện.

2. Thẻ thư viện:
Đối với bạn đọc là sinh viên, bạn đọc sử dụng Thẻ sinh viên do trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp. Hồ Chí Minh cấp, và đã được đăng ký một lần duy nhất tại bộ phận Lưu hành của Thư viện.
Đối với bạn đọc là Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên sử dụng thẻ Giảng viên hoặc Cán bộ, Nhân viên do trường cấp.

3. Thời gian mở cửa:
   • Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu:
       o Buổi sáng:  Từ 8h00 đến 12h00
       o Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30
   •    Vào mùa thi thư viện phục vụ:
      o Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu:
            -  Buổi sáng:  Từ 8h00 đến 12h00
            - Buổi chiều: Từ 13h00 đến 20h00
      o Thứ Bảy:
            - Buổi sáng:  Từ 8h00 đến 12h00
            - Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30

4. Vào và ra khỏi thư viện:
  4.1  Mỗi bạn đọc khi vào Thư viện đều phải trình thẻ cho thủ thư tại bàn trực ở cửa ra vào. Việc trình thẻ này là bắt buộc, nếu không bạn đọc sẽ bị từ chối quyền mượn trả tài liệu hoặc sử dụng các dịch vụ khác của Thư viện.
  4.2 Không được sử dụng thẻ của người khác để vào Thư viện.
  4.3 Bạn đọc mang tài liệu vào và ra khỏi thư viện phải phải trình cho cán bộ trực của Thư viện. Đối với các tài liệu Thư viện không có, bạn đọc có thể mang tài liệu vào Phòng Lưu Hành và phải ghi vào Phiếu tự mang tài liệu vào Thư viện. Phiếu này được nộp lại tại quầy Thủ thư trực ở cửa ra vào.
  4.4 Nếu vi phạm các mục 4.1, 4.2, 4.3 bạn đọc có thể bị tước quyền sử dụng Thư viện trong một thời hạn hai tuần cho tới một tháng tuỳ theo mức độ vi phạm và ý thức của bạn đọc.

5. Mượn tài liệu của thư viện:
  5.1 Bạn đọc phải trình Thẻ sinh viên và tài liệu mượn cho thủ thư để đăng ký vào hệ thống mượn - trả mỗi khi muốn mượn tài liệu để đọc tại chỗ hoặc mang về nhà. Thư viện ưu tiên và khuyến khích mượn tài liệu đọc tại chỗ.
  5.2 Sách và những tài liệu khác hiện có trong Thư viện được đưa ra phục vụ theo quy định của Thư viện.

  5.3 Thời điểm được mượn tài liệu về nhà sẽ do Thư viện quy định theo từng thời kỳ nhất định và được thông báo tại Thư viện và trên website của trường.
  5.4 Không được mượn bất kỳ tài liệu nào trong 30 phút trước giờ đóng cửa. Vào những thời điểm có phục vụ buổi tối, Thư viện chỉ mở cửa kho đến 19h00.
  5.5 Số lượng tài liệu (gọi chung cho tên sách, báo hoặc vật mang tin khác) và thời hạn mượn tài liệu về nhà được quy định theo từng loại hình bạn đọc như sau:
      • Giảng viên: được mượn tối đa 05 (năm) tài liệu trong thời hạn 04 tuần và được phép gia hạn thêm 02 tuần.

      • Cán bộ, nhân viên được mượn tối đa 04 (bốn) tài liệu trong thời hạn 03 tuần và được phép gia hạn thêm 02 tuần.
      • Sinh viên: được mượn tối đa 04 (bốn) tài liệu trong thời hạn 02 tuần (02 tài liệu mượn về nhà và 02 đọc tại chỗ) và được phép gia hạn thêm 01 tuần.
  5.6 Chỉ được phép gia hạn đối với những tài liệu không được bạn đọc khác yêu cầu hoặc số lượng còn lại trong Thư viện nằm trong hạn định cho phép mượn về nhà.

6. Trả tài liệu cho Thư viện:
  6.1 Ngày trả các tài liệu mượn về do Thư viện quy định và được thông báo ngay tại quầy Thủ Thư ngay sau khi đăng ký mượn.
  6.2 Bạn đọc có trách nhiệm trả lại các tài liệu đã mượn về nhà cho Thư viện theo thời hạn quy định được ghi ở Mục 5.5.
  6.3 Bất kỳ tài liệu nào đều có thể được yêu cầu thu về trước kỳ hạn nếu có yêu cầu theo kế hoạch đột xuất của Thư viện. Trong thời hạn bảy ngày sau khi nhận được yêu cầu thu hồi tài liệu, bạn đọc phải mang trả lại tài liệu đó cho Thư viện.
  6.4 Phải trả lại toàn bộ tài liệu đã mượn theo quy định và phải giải quyết tất cả các khoản nợ Thư viện (nếu có), Thư viện sẽ không ký xác nhận ra trường đối với các bạn đọc chưa hoàn trả đầy đủ tài liệu cho Thư viện.
  6.5 Vào cuối mỗi  năm học theo quy định, những khoản nợ đối với Thư viện phải được giải quyết xong. Sinh viên vi phạm sẽ không được nhận kết quả đăng ký môn học của học kỳ kế tiếp.

7. Xử lý trả tài liệu trễ hạn:
  7.1 Nếu quá thời hạn được phép mượn về nhà, hoặc trả trễ hạn so với yêu cầu thu hồi lại tài liệu của Thư Viện, bạn đọc phải chịu một khoản phạt được tính theo từng ngày do Thư viện quy định (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ).
  7.2 Chỉ khi nào thanh toán xong các khoản trả trễ hạn, bạn đọc mới có thể mượn tiếp các tài liệu khác mặc dù chưa mượn quá số lượng tối đa được phép mượn tùy theo mỗi loại hình bạn đọc đã quy định ở Mục 4.5.

8. Làm hỏng và làm mất tài liệu Thư viện:
  8.1 Bạn đọc không được viết vẽ, làm hỏng hoặc rách tài liệu.
  8.2 Các trường hợp làm hỏng hoặc mất tài liệu của Thư viện sẽ phải bồi thường chi phí tương ứng cho việc mua mới tài liệu đó hoặc mua tài liệu khác thay thế (đối với các trường hợp tài liệu đó không thể mua lại được nữa)
  8.3 Gây thiệt hại về tài sản của Thư viện bạn đọc sẽ phải bồi thường, hoặc bị kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

9. Hành vi trong Thư viện:
  9.1 Tất cả bạn đọc phải xuất trình thẻ thư viện khi được cán bộ thư viện yêu cầu.
  9.2 Túi xách, cặp, nón… phải được tập trung tại nơi quy định
  9.3 Không được ăn, uống, hút thuốc trong Thư viện.
  9.4 Bạn đọc đến thư viện phải ăn mặc lịch sự, không đội mũ khi vào thư viện; không được mặc áo khoác khi vào kho sách. Bạn đọc nam phải bỏ áo vào quần.
  9.5 Đảm bảo sự yên tĩnh trong Thư viện, bạn đọc không được tập trung học nhóm, trao đổi, thảo luận trong thư viện. Không sử dụng Điện thoại trong Thư viện.
  9.6 Nếu vi phạm các Mục 9.1…9.5. bạn đọc có thể bị tước quyền sử dụng Thư viện trong thời hạn 2 tuần cho tới một tháng tùy theo mức độ vi phạm và ý thức của bạn đọc.

10. Trách nhiệm đối với các vật dụng cá nhân của bạn đọc:
  10.1 Thư viện có các ngăn tủ với ổ khóa để bạn đọc tự gửi những vật dụng cá nhân khi sử dụng dịch vụ tại Thư viện.
    -  Bạn đọc nhận và trả chìa khóa từ cán bộ trực cửa.
    -  Không để tiền, đồ trang sức, vật dụng quý giá ở nơi gửi túi, cặp sách.
    -  Làm mất hoặc thất lạc chìa khóa phải hoàn trả phí làm lại chìa khóa đó.
  10.2 Trong trường hợp không còn ngăn tủ, bạn đọc có thể gửi tập trung vật dụng của mình theo sự chỉ dẫn của cán bộ trực


 
 TL. HIỆU TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM THƯ VIỆN    
(đã ký)
Nguyễn Thị Thanh Thủy

CÁC TIN KHÁC