Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website :

CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN

 
Tổng truy cập: 148.035
Truy cập tháng: 1.623
Đang online: 5
[ Đăng ngày: 14/06/2015 ]
   • Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu:
       o Buổi sáng:  Từ 8h00 đến 12h00
       o Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30

   • Vào mùa thi thư viện phục vụ:
       o Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu:
            - Buổi sáng:  Từ 8h00 đến 12h00
            - Buổi chiều: Từ 13h00 đến 20h00
       o Thứ Bảy:
            - Buổi sáng:  Từ 8h00 đến 12h00
            - Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h30
CÁC TIN KHÁC